GAISMA

Izstrādājot gaismas dizainu tiek ņemti vērā skatuves dizaina, scenogrāfijas , režijas un mākslinieka vai norises veidola pamati - attiecīgi izvēloties nepieciešamos gaismas izteiksmes veidus un tehniskos risinājumus.

Gaismas dizainā un tās izstrādes procesā tiek pielietotas mūsdienu tehnoloģijas un dažādi izstrādes veidi. Tādejādi pilnveidojot māksliniecisko būtību un tās izteiksmes veidus. Dizains tiek izstrādāts kā viens no mākslinieciskās izpausmes veidiem, iekļaujot vizuālās mākslas vai mūsdienu filozofijas elementus. Kā arī piešķirot gaismas formai būtību un veidojot pareizu saskarsmes formu ar skatītāja iztēli.

Dizaina procesa tapšanas rezultāta tiek izveidota gaismas partitūra. Šāda veida gaismas partitūra ir izrādes shematisks sadalījums norišu posmos, balstoties vai nu uz mūzikas materiāla vai režijas vajadzībām. Tādā veidā  strukturizējot gaismas mākslinieka / režisora darbu un piešķirot precīzu norišu izpildi attiecīgajā momentā. 

Veicot dizaina darbus, tiek pielietotas dažādas gaismas tehnoloģiskās radīšanas formas, izmantojot gan gaismas iekārtas, gan video projekcijas, gan 3D animācijas – hologrammas iekārtas un panākot vēlamo rezultātu dažādās vizualizācijās.

Radot gaismas dizainu tiek pielietotas mūsdienu 3D / 4D projektēšanas programmatūras (Lightconverse, AutoCAD,un citas). Tādejādi sniedzot iespēju redzēt vai koriģēt vēlamo rezultātu projekta tapšanas laikā. Patiecoties dotajai programmatūrai tiek izveidota virtuāla vide, kurā gaismu mākslinieks var demonstrēt projekta realizāciju vai veikt dotā projekta programmēšanu un mēģinājumu. Savukārt, režisors vai scenogrāfs šajā vidē var gūt precīzu priekšstatu par norisēm uz skatuves (kustība, skatuves veidola maiņa, dekorāciju kustība, video materiāla demonstrācija, efektu darbība un citi). Gadījumā, ja projekts tiek filmēts, var tikt izveidota vide, kurā filmēšanas komanda var izmēģināt filmēšanas kadra pielietojumu vai izveidot virtuālu filmēšanu ar attiecīgo kameru un filmēšanai nepieciešamo iekārtu piesaisti. 

Papildus gaismu dizainam tiek pielietotas mūsdienu multi – mēdiju un speciālo tehnisko iekārtu sistēmas, kas palīdz atbilstoši sinhronizēt skaņu ar video, skatuves kustību un specefektu darbību. Tādejādi izslēdzot cilvēciskā faktora klātbūtni projekta norises laikā, kas rada precīzu darbu izpildi.

Veidojot dažādus gaismas dizaina projektus (koncertu apgaismojums, arhetektuālais apgaismojums, mākslas projekti, telpu apgaismojums) tiek piesaistīti dažādi gaismas mākslinieki, atkarībā no projektam nepieciešamā rezultāta vai vizuālās formas. Tādā veidā piešķirot projektiem individualitāti un dažādas izpausmes formas.

Nu jau par neatņemamu skatuves tēla radīšanas veidu ir kļuvusi multi – mēdīju sistēmu izmantošana, kas lielāko tiesu tiek izmantotas video materiāla translēšanas formā.

Līdz ar to, pasaulē ir radīts vesels video mākslas tapšanas virziens, kas plaši tiek pielietots, kā viens no spilgtākajiem izteiksmes veidiem.

Vizuālā materiāla tapšanas procesā tiek piesaistīti gan pasaules slaveni mākslinieki, gan jauni, topošie profesionāļi. Katrs no viņiem rada attiecīgu vizuālo pasauli, kura tiek tuvināta nepieciešamajam vizuālajam tēlam vai tā formai. Tiek veidotas dažāda tipa animācijas, sākot no vienkāršiem klipiem, līdz „3D Mapping” sistēmu pielietojumam, kas šodien ir kļuvis populārs lielizmēra projektu tapšanā.

Katram projektam tiek veidots atsevišķs paralēls video projekts un tā izveide mijiedarbojas starp skatuves dizainu, gaismu un režiju, attiecīgi izpildot nepieciešamo funkciju. Tiek pielietoti dažādi izstrādes veidi : video materiāla izgatavošanas, projektam nepieciešamo animāciju tapšana (reklāmas klipi un citi) un „Matrix” tipa iekārtu darba materiālu izgatavošana.

Tiek izmantotas dažādas izteiksmes formas: kino formāts, fotogrāfija, 3D animācija, Flash tipa animācija, aplikācija un grafiskais dizains.

Veidojot projektus un izstrādājot tehnisko specifikāciju tiek izmantotas dažādas datorprogrammu sistēmas, kas palīdz panākt precīzu vēlamo rezultātu.

Kā pamats vizualizācijas bāzei tiek izmantota „Lightconverse”  3D simulācijas programma, kas ļauj animēt un modelēt notiekošo uz skatuves faktiskajā pasākuma norises laikā. Tādejādi, atvieglojot projekta un dizaina radīšanas procesu, kā arī pilnvērtīgi radot iespēju priekšlaicīgi programmēt gaismas, video un skatuves mehānikas iekārtas. Papildus tiek izmantota pilnvērtīga inženiertehniskā programmatūra, kas ļauj izstrādāt precīzus rasējumus un veikt nepieciešamās tehniskās kalkulācijas.

Mūsu projektos tiek izmantotas dažādu pasaules slavenu ražotāju iekārtas, kas tiek izvēlētas atkarībā no projekta vajadzībām un izpildāmajiem uzdevumiem. Kā pamats tehniskajai bāzei apgaismojumā tiek pielietotas kompāniju „Vari-Lite”, „Martin”, „ClayPaky”, „PRG”, „Thomas”, „ARI”, „ETC”, „Barco” sistēmas, bet apgaismojuma vadībai un kontrolei  „MA Lighting”, „Flying Pig”, „Maxxyz”, „Avolite” sistēmas.

Veicot vizuālā materiāla translēšanu uz skatuves ekrāniem, paneļiem, laukumiem pamatā tiek pielietoti „Catalyst”, „Hippotaiser”, „MBox Extreme” video kontroles serveri, kas ļauj sinhronizēt video materiālu ar skaņu, gaismu un skatuves kustības iekārtām.

Papildus tiek izstrādātas IT sistēmas un signālu vadības, kontroles sistēmas, vieglākai un drošākai projekta realizēšanai. Īpaši šādu sistēmu nepieciešamība rodas lielapjoma projektu realizēšanā.

Katrā no projekta tehniskajām sadaļām tiek pieaicināti konkrētā virziena profesionāļi un konsultanti. Tādejādi, padarot projektu par uzticamu un drošu.