DIZAINS

Skatuves un norišu telpu dizains ietver skatuves scenogrāfijas nozares pamatus.

Tie piešķir skatuvei savu neatkārtojamo veidolu un formu, tādejādi pastiprinot emocijas skatītāju vidū vai arī piešķirot tām režijas spilgtinājumu. Dizains ietver sevī noteikta skatuves tēla izveidi, izmantojot ne tikai norises vietas izstrādi, bet arī veselas Pasaules uzbūvi un strukturizēšanu, iekļaujot multi-mēdiju sistēmu (video dizains, web dizains, mārketings, tērpu dizains un citi), mūsdienu tehnoloģisko iekārtu, vizuālo un skaņas materiālu izmantošanu. Pamat darbības funkcija ir balstīta uz cilvēka maņu orgāniem – redzes, dzirdes un ķermeņa sajūtu iesaistīšanu, veidojot attiecīgo dizaina vai veidola formu un pielietojot dažādus izteiksmes veidus noteiktas noskaņas radīšanai.

Dizaina izstrāde tiek iedalīta vairākos posmos – doma, ideja, vizualizācija, tehniskās informācijas sagatavošana, ražošanas procesa uzraudzība (tehniskais menedžments, projekta realizācija norises laikā, rezultāta analīze). Katram no šiem posmiem tiek izvēlēts attiecīgais instruments un profesionālis. Tiek pielietoti mūsdienu datortehnoloģiju jauninājumi, kas precīzi tuvina katru no projekta dalībniekiem nepieciešamajam rezultātam, paredzot problemātiskās vietas vai arī sniedzot pilnvērtīgāku informāciju projekta norises laikā. Tiek izstrādātas dizaina skices, kas pārtop virtuālā 3D vai 4D modelī, radot precīzu priekšstatu par gaidāmo rezultātu vai arī sniedz iespēju izrādi izstrādāt jau sagatavotā virtuālajā vidē, izmantojot visus nepieciešamos instrumentus vai darbības veidus.

Lai uzsvērtu skatuves dizaina formas, tiek izstrādāti īpaši dizaina vai gaismas objekti, pielietotas kustīgās skatuves transformācijas elementi, tādejādi spilgtinot skatuves veidolu vai akcentējot attiecīgās scenogrāfijas un režijas elementus, kas piešķir dizainam neatkārtojamību un individualitāti izrādes laikā.

Projekta tapšanas laikā tiek izstrādāts inženiertehniskais risinājums un veikta projektēšana, iekļaujot tehniskās dokumentācijas izveidi (rasējumi, apraksti, tehniskie uzdevumi). Šāds process sekmē vajadzīgo rezultātu, kas ir neatņemama un svarīga sastāvdaļa projekta tapšanā, kā arī palīdz tehniskā menedžmenta procesu izveidei.

Izstrādājot dizainu tiek ņemti vērā visi ar tehniskā menedžmenta darbības procesiem saistītie noteikumi vai faktori (vieta, laiks, iekārtas, personāls utt.). Šādā veidā panākot maksimālo rezultātu gan skatuves tēlā, gan tehniskajā projekta realizācijā.   

Papildus visiem norises procesiem tiek izstrādāta šova, koncerta vai pasākuma tehniskā režija, kas ietver katru uz skatuves notiekošo procesu (gaisma, skaņa, specefekti, skatuves transformācija) un to mijiedarbību vai saikni. Līdz ar to veidojot pilnīgu veidolu un precīzu darbu izpildi izrādes laikā.